JOURNEY                            INSPIRATION                               WHO                               CULTURE

                               ท่องเที่ยว


ร้านกาแฟอยุธยา
ยุดยา Cafe’ ร้านกาแฟ Co-working Space กลางเมือง

ไปอยุธยาก็ไม่พ้นเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ ก็จริงตามนั้น ออกจากบ้านบ่ายสองวิ่งตรงดิ่งไปอยุธยาเพื่อพาเพื่อนไปทำบุญ นั่งเถียงกันไปตลอดทางว่าจะไปทำบุญทันไหมบ่ายมากแล้ว แต่สุดท้ายก็ไปทันที่วัด พระนอน หรือวัด โคกพระนอน อยู่ใกล้ๆ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนจนเมื่อไม่กี่ปีนี้เองที่ได้รับการบูรณะ จนน่าเข้าไปกราบและทำบุญ ออกจากวัดพระนอนก็ไปต่อที่วัดไชยวัฒนารามตามแต่ได้แค่ขับผ่านแล้ววนกลับเพราะกระแสออเจ้ายังแรงดีไม่มีตก ขาวนรถกลับออกมาก็เลยถามเพื่อนว่าไปวัดกษัตราธิราชวรวิหารไหม ในเมื่อนางไม่ตอบ ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนขับ 555[...]