วัฒนธรรม, Culture, อดีตสู่ปัจจุบัน, ย้อนอดีต, ย้อนรอย, ตำนาน, ความเป็นมา, ที่มา